Kollektivhuset Fiolen

Föreningen

Kollektivhuset Fiolens stadgar kan du läsa här.

Alla som bor i huset är med i vår gemensamma förening. Vi har husmöte ca 10 gånger per år där vi delar med oss av nyheter, fattar beslut och planerar gemensamma aktiviteter. Vi har också årsmöte en gång per år, där vi väljer styrelse och andra förtroendeposter. Beroende på ens intressen kan man engagera sig i en eller flera av följande grupper:

Vad som händer i kollektivhuset beror på vem som bor där vad de har lust att göra.